UVJETI I ODREDBE

Berre namještaj

Slijedeći uvjeti primjenjuju se na sve transakcije na ovoj web stranici (berre.ba) ili na bilo kojoj lokaciji Berre salona namještaja. Korištenje ove stranice znači da prihvatate ove odredbe i uslove. Naručivanje naših proizvoda također podrazumijeva da prihvatate ove odredbe i uslove. Molimo pažljivo pročitajte sljedeće odredbe i uslove i odštampajte jedan primjerak za buduću upotrebu. Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti kako bi saznali detalje o tome kako se lični podaci koriste i štite.

 

Vaš nalog

Odgovorni ste za održavanje povjerljivosti vašeg naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa vašem računaru. Saglasni ste da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti pod vašim nalogom ili lozinkom. Ako ste mlađi od 18 godina, možete koristiti berre.ba samo uz učešće roditelja ili staratelja. Berre.ba zadržava pravo da odbije uslugu, ukine nalog, ukloni ili uredi sadržaj ili otkaže narudžbe prema vlastitom nahođenju.

 

Kašnjenje isporuke

Procjene vremena Vaše isporuke su samo procjene “u dobroj namjeri”. Salon namještaja Berre neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak proistekao kašnjenjem isporuke. Jer, naš namještaj ne možemo slati brzom poštom.

 

Uslovi prodaje

Dostupnost robe se procjenjuje prema informacijama koje su dostupne u trenutku pisanja narudžbe. Savjetnik za prodaju tj. prodavač nije odgovoran za kašnjenje u popunjavanju zaliha i nijedna narudžba ne može biti otkazana niti ispunjavati uvjete za povrat novca ili rabat na osnovu kašnjenja isporuke. Kupac preuzima sav rizik u vezi sa određivanjem kvaliteta, veličine, upotrebe, transporta i sklapanja nameštaja. Kupac preuzima punu odgovornost za uklapanje namještaja odgovarajuećm prostoru i predviđenoj namjen. Prodavač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi kupac bez obzira na uzrok, bilo da je riječ o kašnjenju ili grešci u isporuci ili samom namještaju, njegovoj kvaliteti, funkciji ili upotrebi bez ograničenja. Kupac se slaže da odgovornost prodavača nikada neće premašiti obim punog povrata ukupne cijene.

 

Iznos prodaje

Sve zamjene i otkazivana odobrava prodavač. Naknada za obnavljanje zaliha od 35% na osnovu kupovne cijene i bit će procijenjena na povrate, zamjene ili otkazivanja koje je odobrio prodavač. Prodavač ne daje nikakvu garanciju osim bilo kakvog pisanog opisa navedenog u ovoj narudžbi. Takvo odricanje od odgovornosti ne utiče na garanciju proizvođača ako postoji. Namještaj Berre se odriče svih datih izjava i neće biti odgovoran za bilo kakve greške u datim informacijama. Zastoji kupaca ne podliježu otkazivanju. Svaka izmjena narudžbe mora se izvršiti u roku od tri (3) kalendarska dana nakon datuma narudžbe tj. uplate avansa i svakako prije isporuke.

 

Reklamacija

Postoji mogućnost da dođe do oštećenja pošiljke (dijelova namještaja) tokom transporta. Molimo Vas da pregledate svoj namještaj prilikom isporuke kako biste bili sigurni da su svi dijelovi namještaja u ispravnom stanju. Ukoliko neki od dijelova namještaja stignu oštećeni, napišite “Oštećeno po dolasku” u prostor za potpis kupca ili odbijte isporuku. Nakon odbijanja isporuke i utvrđivanja oštećenja, bit će podnesena reklamacija i izdat će se zamjenski dijelovi namještaja tj. proizvoda. Ako je proizvod prihvaćen i oštećen, kupac preuzima punu odgovornost za podnošenje reklamacije kod odgovarajućeg prijevoznika. Za oštećenja koja nisu primjećena u trenutku isporuke, molimo da nam pošaljete fotografije u roku od 7 dana od prijema paketa putem e-maila kako bismo mogli na vrijeme da reagujemo. Berre neće snositi nikakvu odgovornost ili odgovornost za štetu nastalu djelovanjem ili propustima prevoznika tj. treće strane. Za isporuke na ivičnjaku, odgovornost je kupca da raspakira i pomakne artikle sa ivičnjaka. Ako je došlo do oštećenja namještaja tokom otpreme isporuke na ivičnjaku, kupac mora odmah kontaktirati Berre.

 

Metode plaćanja

Naš sigurni server prihvata Mastercard, Visa / Visa Electron. Plaćanje se može izvršiti u ratama preko Shopping kartice ili u punom iznosu u trenutku kupovine. Narudžbe će biti obrađene nakon što se isplati avans od minimalno 25 posto od ukupnog iznosa.

 

Korisničke garancije

Naručivanjem naših proizvoda vi jamčite da imate više od 18 godina i da imate ovlaštenje za naručivanje. Potvrđujete i slažete se da su sve date informacije tačne, istinite i potpune.

 

Dostupnost robe

Svi proizvodi i usluge podliježu dostupnosti i mogu se povući u bilo kojem trenutku. Ako iz bilo kojeg razloga ne isporučimo robu, a platili ste kreditnom karticom, sva izvršena plaćanja će biti vraćena. Nećemo biti odgovorni za nadoknadu drugih gubitaka nastalih ako roba nije isporučena.

 

Tipografske greške

U slučaju da je istaknuta pogrešna cijena proizvoda zbog tipografske greške ili greške u informacijama o cijenama od naših dobavljača, porezima ili promjenama carina, imamo pravo odbiti ili otkazati sve narudžbe navedene po pogrešnoj cijeni, bez obzira da li je narudžba potvrđena. Ako ste platili kreditnom karticom, a mi naknadno poništimo vaš zahtjev, odmah ćemo vratiti iznos na račun vaše kreditne kartice u vrijednosti netačne cijene (uključujući troškove dostave).

 

Povrat proizvoda (dijelova namještaja)

Sve zamjene i otkazivanje podliježu odobrenju prodavca. Roba kupljena u salonu Berre ili online trgovini može se vratiti ili zamjeniti samo ako se ispune određeni kriteriji. Povrat se mora unaprijed ovlastiti pozivom u prodavnicu kupovine ili pozivom na brojeve: +387 61 60 60 23 i +387 33 867 339.

Povrat i zamjena se moraju izvršiti u roku od 7 dana od dana isporuke da biste zatražili zamjenu ili kredit koji se može iskoristiti u roku od 12 mjeseci. Unaprijed odobreni povrati primjenjivat će se samo na robu uz koju je dostavljen originalnim račun, u originalnom stanju i ponovno zapakovanu u originalnu ambalažu. U skladu sa važećim lokalnim propisima, reklamacije primljene nakon sedam dana od isporuke ne mogu se obraditi. Povrat podliježe 35 posto naknade za obnavljanje zaliha. Artikli koji nisu na zalihama, narudžbe na zalihe i posebne narudžbe ne mogu se otkazati ili vratiti. Povrat novca se ne vrši osim u slučaju neispravne robe koju nismo u mogućnosti zamijeniti. Povrat tj. dostava proizvoda je odgovornost kupca.

Stvarni trošak dostave zamjenskog artikla do vas neće biti kreditiran niti vraćen i podliježe dodatnoj naplati. Kredit u trgovini vrijedi godinu dana od datuma izdavanja. Kredit koji nije iskorišten u zadanom vremenskom okviru smatrat će se izgubljenim (podložno lokalnim propisima).

 

Otkazivanje narudžbe

Narudžbe otkazane nakon 48 sata ne podliježu bilo kakvoj naknadi, nakon toga avans ostaje kod prodavca.

 

Odricanje od garancije

Izričito razumijete i slažete se da je korištenje ove stranice, Berre.ba, na vaš isključivi rizik i da se ova stranica pruža na osnovu “kao što je” i “kako je dostupno”. Berre namještaj ne daje nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste, eksplicitne ili implicirane, u pogledu rada ove stranice ili uključenih informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda.

Promjene odredbi i uslova i web stranice Berre zadržava pravo da izmijeni ili promijeni uslove korištenja ove stranice, sa ili bez obavještenja i prema isključivom nahođenju Berre namještaja.

 

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete Berre i njegove službenike, direktore, zaposlene i dobavljače obeštetiti i zaštititi od bilo kakvog potraživanja, zahtjeva, radnje ili štete, uključujući razumne advokatske honorare bilo koje treće strane koje proizlaze iz ili su povezane s vašim korištenjem ove web trgovine (Berre.ba) ili naših proizvoda.

 

Otkazivanje/raskid

Zadržavamo pravo da ukinemo vaš nalog i ograničimo korištenje ove stranice (Berre.ba) ako imamo razloga vjerovati da ste prekršili bilo koji od ovih uvjeta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, davanje lažnih informacija.

 

Odredbe ugovora 

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovog Ugovora suprotna zakonu, takva odredba neće imati snagu niti učinak; ali će ostatak ovog Ugovora ostati na snazi u punom kapacitetu.